Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Jsme společnost equibooking s.r.o. se sídlem v Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, IČO:
09126546, DIČ: CZ09126546 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 331323 vedeném u
Městského soudu v Praze.
Provozujeme e-shop na webových stránkách equiway.cz
Pro poskytování našich služeb, prodeje zboží a provoz našich webových stránek
zpracováváme některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
I. Zpracování osobních údajů
A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního
formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi
kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím
poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a Příjmení, e-mailová adresa,
telefonní číslo.
Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našeho zboží a služeb.
Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě,
resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 180 dní
od naší poslední komunikace.
B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám sdělíte.
Jsou to hlavně Vaše identifikační a fakturační údaje: jméno, příjmení, e-
mail, fakturační (a doručovací) adresa, popř. vaše IČO a adresa sídla.
Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám
naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat
ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám
plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací
a jiné).
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro případné uplatnění našich právních
nároků vůči Vám.
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, čl. 6
odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f) –
oprávněný zájem.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a dále po dobu běhu promlčecích lhůt.
V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění našich zákonných povinností
(zejména plnění daňových a archivačních povinností) Vaše osobní údaje budeme
zpracovávat po dobu 10 let, nestanoví-li právní předpisy delší lhůtu.

C. Vedení uživatelského účtu
Pokud si na našem eshopu založíte uživatelský účet, budeme
zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, fakturační (a
doručovací) adresa, popř. vaše IČO a adresa sídla.
Z jakého důvodu?
Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu od Vaší registrace až do odstranění účtu Vámi nebo námi z důvodu
neaktivity účtu (nejdříve po 2 letech od Vašeho posledního přihlášení do účtu).

D. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu,
použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Vaši e-

mailovou adresu rovněž využijeme pro rozesílání newslettterů, pokud
jste nám k tomu dali Váš souhlas.
Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Právním důvodem zpracování je čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů,
a čl. 6. odst. 1 písm. f) – náš oprávněný zájem.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
3 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit
prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: obchod@equiway.cz
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu budeme Vaše
osobní údaje zpracovávat do doby odvolání souhlasu.

E. Zpracování cookies
Na našem eshopu zpracováváme cookies. Více o zpracování cookies se
dozvíte zde.
II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo
jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem
našeho e-shopu. Jsou to:
 provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem
Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675)
 smluvní dopravci podílející se na expedici zboží (společnost DIPLO TRANS a.s., IČO:
27620573, se sídlem U Sadu 357, 251 67 Pyšely, společnost BWR TRANSPORT s.r.o.,
IČO: 05248850, se sídlem č.p. 191, 405 02 Huntířov)
 poskytovatelé služeb pro zpracování souborů cookies
 
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii. Osobní údaje
nepředáváme mezinárodní organizaci.
Berte na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není
možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše
uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit. 
III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či
profilování.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno Vašem souhlasu, máte kdykoliv možnost svůj
souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy níže uvedený email nebo
prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není
dotčeno zpracování osobních údajů, které provádíme na základě jiného právního titulu,
zejm. za účelem plnění smlouvy nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do
okamžiku jeho odvolání. 
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese
obchod@equiway.cz nebo zavolejte na tel. č. 608 739 162
IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním
osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je
aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat
kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních
údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě
oprávněného zájmu lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od doplňte datum. 1.4.2024

 
Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX